reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Vyhledávání

Jak vaše dítě uspěje ve škole

V momentě, kdy se dítě stává školákem, přebírá na sebe řadu povinností, které se s touto rolí pojí. Život se nemění ale jen jemu, škola začíná více či méně zasahovat i do rodiny samotné. Do té doby dvě oddělené instituce - rodina a škola - se tak dostávají do vzájemné

29.12.2010 PhDr. Renata Faltýnová

Na kus řeči s učitelkou

Je to už 26 let, kdy jsem s velkou radostí a očekáváním překročila práh školy. Těšila jsem se na svou první paní učitelku, která nás s velkou srdečností přivítala. Na lavici ležela hromádka školních pomůcek, které jsme si společně prohlíželi.

29.10.2010 Mgr. Alena Krátká

Mají se děti učit cizím jazykům již ve školce?

„Hele, koukej, Ivaňáči, vidíš toho doga?“ vykřikla neteř mé kamarádky, když cestou ze školky zahlédla psa svého srdce. Zároveň dala své tetě najevo, jaká slovíčka se dnes ve školce na angličtině naučila.

29.03.2011 Mgr. Iveta Vaisová

Mluvíme jinak na dívky a jinak na chlapce?

V zahraniční literatuře zabývající se vývojovou psychologií se vyskytuje řada článků, které se věnují problematice odlišnosti pohlaví (gendrových rozdílů), a to v různých aspektech osobnosti. Společnou otázkou zůstává, do jaké míry jsou tyto rozdíly dány biologicky a do

23.12.2010 PhDr. Renata Faltýnová

Číst malému dítěti? Proč?

Malé děti velice rády objevují svět, zajímá je vše nové a my jako rodiče bychom je měli v tom podporovat a ukázat jim, které zajímavé věci najdou v knížkách a v neposlední řadě rozvíjet tak jejich fantazii. Proto by jim měli rodiče číst od narození, aby si zvykly vnímat hlas

22.10.2010 Bc. Lenka Bečánová

Čtenář předškolák

Když jsem šla poprvé do školy, bylo mi ještě pět – narodila jsem se na podzim. Pamatuji si, že jsme museli do pedagogicko-psychologické poradny, kde jsme ono kýžené požehnání k nástupu do 1. třídy dostali.

22.05.2011 Mgr. Iveta Vaisová

Proč program Baby Signs pomáhá při osvojování řeči

Nejčastějším mýtem spojovaným s komunikací dětí prostřednictvím znaků ( znakováním) v našem sociokulturním prostředí je obava, že znakování může zpomalit nástup mluvené řeči. Tuto domněnku někdo označujeme pojmem prarodičský mýtu. Řada rodičů totiž uvádí, že prarodiče,

19.01.2011 Bc. Lenka Bečánová
1 2 3
reklama reklama