reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Proč program Baby Signs pomáhá při osvojování řeči

publikováno: 19.01.2011   |   autor: Bc. Lenka Bečánová

Nejčastějším mýtem spojovaným s komunikací dětí prostřednictvím znaků ( znakováním) v našem sociokulturním prostředí je obava, že znakování může zpomalit nástup mluvené řeči. Tuto domněnku někdo označujeme pojmem prarodičský mýtu. Řada rodičů totiž uvádí, že prarodiče, kteří sami ve výhově svých dětí znakování neznali a používali jej, jsou přesvědčení, že dítě, které dostane vše, co chce a potřebuje, aniž by používalo slova, se mluvit naučí mnohem později než kdyby znaky nepoužívalo.

 
 

Z praxe však víme, že je tomu naopak. Děti používající znaky nejenže mluví dříve než neznakující dětí, ale navíc jim znakování prospívá v různých aspektech emočního a intelektuálního rozvoje. Zde je uvedeno několik důvodů proč tomu tak je:

 

1. Stejně jako se děti dříve, než začnou chodit, naučí lezt, nabízejí jim znaky, přiměřeně k jejich vývoji, způsob komunikace v době, kdy neumějí mluvit. V okamžiku, kdy se dítě naučí chodit, lézt přestává, chůze totiž dává výraznější pocit svobody. Stejné je ti i s komunikací. Znaky dětem vyhovují ve chvíli, kdy neumějí komunikovat slovy. Ale řeč jim umožňuje komunikovat mnohem rychleji a plněji, takže ji přirozeně upředňostňují. S duševním a fyzickým vývojem předchází dítě přirozeným způsobem na řeč, který mu umožní, aby se se svým okolím mohlo podělit o složitější myšlenky pomocí delších vět. Znaky vytvářejí most, umožňují snažší přechod ze stadia bezřečového k mluvené řeči.


2. Používání znaků dětem dá cenné znalosti o tom, jak jazyk funguje. Tyto lekce pak urychlují proces osvojení řeči, jakmile se na scéně konečně objeví slova. Umožníme-li dítěti pomocí symbolů označovat předměty, vyjadřovat potřeby a popisovat pocity budou pak znak přestavovat jakýsi mentální rámec. Ráme, do něhož je pak snadné vkládat slova v okamžiku, kdy jsou hlasivky a artikulační dovednosti dítěte na takové úrovni, která využití těchto slov umožňuje.


3. Používání znaků podporuje častější komunikaci mezi rodičem a dítětem, která pak vede k rychlejšímu osvojení mluvené řeči. Ve chvíli, kdy dítě použije některý znak, mají rodiče tendenci „ zasypat“ jej přívalem slov. Čím více slov dítě uslyší, tím rychleji se naučí mluvit. Tyto slova a věty mají navíc přímou souvislost s tématem,  které dítě samo zvolilo. Například dítě se při procházce v parku podívá a ukáže znak pro květinu, automaticky většina rodičů zareaguje asi takto: „ Ano, jsou tady kytičky! To jsou sel hezké kytičky. Je tady moc kytiček!“ Takové množství pro dítě zajímavých slova je přesně to, co v dané uvili potřebuje, aby se tato slova samo postupně učilo vyslovit.


4. Pokaždé, když dítě úspěšně použije nějaký znak, probíhá v jeho mozku vývoj, jímž se přiblíží k osvojení jazyk. Část mozku, na němž řeč závisí, se postupně vyvíjí s dalšími jazykovými zkušenostmi dítěe. Vzhledem k tomu, že díky znakům mohou děti celý proes zahájit dříve, je výrazně dříve odstartován i vývoj tohoto sytému. Díky dřívější komunikaci se děti dříve učí, co je zajímá. Tento náskok už s dětmi zůstává i do dalších let jejich vývoje.


Někdy je tím nejpřesvědčivějším důkazem výše uvedených poznatků, příběh syna jedné z zakladatelek  Lindy Acredolo. Lindin syn Kai ( nyní student vysoké školy) byl používáním znaků velmi zběhlý. Svůj první znak použil ve věku 12 měsíců, a než mu bylo 19 měsíců, rozšířil  si zásobu znaků na celkem 40 symbolů. Avšak slova, zdaleka tak rychle nepřicházela. V den, kdy mu bylo 19 měsíců, používal pouze 7 slov. Poté nastal nečekaný zlom a za krátkou dobu tří týdnů  si zásobu rozšířil o 67 nových slov. Nepochybně dobře věděl, co chce sdělit. Znaky ho naučily spoustu o tom, jak jazyk funguje, jak se jednotlivým předmětům říká apod. jakmile zapadl poslední základní neurologický díl, který mu umožnil slova vyslovovat, běžel jako o závod.

 

Prarodičovský mýtus je skutečně jen mýtem. Výzkum i praxe jednoznačně prokazují, že znakování je tím nejlepším, co mohou rodiče udělat pro to, aby se jejich dítě naučilo mluvit. A také mají současné vědeckou oporu pro značný přínos a smysluplnost této rané aktivity v oblasti emocionálního, jazykového a intelektuálního rozvoje dítěte pro své okolí.

 

Zdroj: www.babysigns.cz


Bc. Lenka Bečánová

Jmenuji se Lenka Bečánová, je mi 25 let a jsem z Kutné Hory, kde jsem se narodila a také dodnes žiji.

 

 
 
 
reklama reklama