reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

"Na počátku bylo slovo ..."

publikováno: 28.11.2010   |   autor: Zuzana Zábrodská-Zvěřinová

Vzhledem k tomu, že slovo je překládáno z řeckého slova logos, což se dá mimo jiné přeložit i jako příčina, záměr a zvěstování, lze z tohoto citátu odvodit, že na počátku každé velké věci, velkého projektu a úspěchu je určitá myšlenka. A co platí ve velkém měřítku, platí i tom malém, našem, lidském měřítku.

 
 

Nevím jaký byl a je Boží záměr s námi a myslím, že nepotřebuji vědět a znát pravdu o všem. Jsem člověk uvažující na základě malého okruhu znalostí, které nasbíral a pochopil na cestě životem. Nemohu nést zodpovědnost za myšlenky a činy ostatních a tudíž sama nemohu změnit naše kolektivní nevědomí na úroveň čisté lásky, byť by se mi to líbilo sebevíc. Nejsem totiž vše, jsem jen malinká černá tečka ve tmě.... Možná to zní trochu beznadějně a nekonečně, ale možná, že i nepropustná tma je tvořená ze samých takových černých teček jako já a vy.  Každá taková tečka je propojená s ostatními něčím, co sice není vidět, ale přesto v sobě skrývá obrovský potenciál. Dokud si neuvědomuje svoje propojení a vliv svého chování a myšlení na všechny ostatní tečky, cítíme se často beznadějně a ztraceně v té velké tmě. Když se však nějaká tečka probudí a svůj potenciál si uvědomí, uvědomí si tím i napojení na všechny ostatní tečky. Už se necítí být sama, už ví a cítí, že každé slovo, myšlenka a pohyb má vliv na celý systém. Uvědoměním si této skutečnosti se jí doslova rozsvítí v hlavě, což upoutá pozornost ostatních teček. Některé na to světlo koukají s úsměvem a sami brzy začínají vnímat propojení a význam sebe sama v celku, některé se bojí a štěkají na ní, ať zhasne, že chtějí ještě spát a na buzení nemají náladu a někteří se dívají co to udělá, váhají vyčkávají, nechtějí udělat chybu, tak přemýšlí jak se nejlépe rozhodnout.

 Každý z nás má svobodnou volbu v tom, jak se rozhodne uvažovat a jak se zachová v každé následující chvíli. Chtít spasit svět je nemožné, ale chtít spasit sebe je v dosahu každého z nás. A nalezením a přijetím sebe sama jako součást důmyslně propojeného celku postupně měníme přirozeně i svět, který jsme chtěli spasit.Tím, že si v našem majáku rozsvítíme světlo lásky, víry, pokory a bezvýhradného přijetí přítomného okamžiku, osvítí se nám najednou cesta, po které máme šanci se dostat skutečně blíž jeden k druhému. Nejsme schopni osvítit vše, jen kousek cesty, která vede ke zdroji, kde se všechna světla nakonec spojí v jedno. V této souvislosti mne napadá známé heslo: " Think global, act local" což by se dalo přeložit jako mysli globálně (měj na paměti blaho nás všech) a jednej lokálně (udělej co zrovna tady a teď můžeš udělat). Vzniklo to v souvislosti s ochranou životního prostředí, ale používá ho třeba i Unicef. Tahle světová organizace, která dostala dokonce Nobelovu cenu míru vznikla z jednoho nápadu, z myšlenky, drobných úkonů  a jednání, která, pokud bychom je hodnotili samy o sobě, něměla by příliš velkou váhu. Ale tím, že se myšlenka opečovávala, rozvíjela, šířila a adaptovala na reálné potřeby, vznikla v roce 1946 organizace, která má dnes zastoupení v 158 zemích světa, přičemž  37 zemí je aktivně zapojeno do charitativních projektů na pomoc dětem v rozvojových zemích. Je to největší světová organizace, zabývající se ochranou, zlepšováním životních podmínek dětí a jejich všestranným vývojem.

Možná už jste někdy v minulosti řešili zda podpořit či ne tak velikou organizaci. Možná jste byli nedůvěřiví ke způsobu hospodaření s financemi, možná vám vadilo, že jste nevěděli kam a na co přesně konkrétně vaše finance budou využity. Anebo jste si říkali:" Co já zmůžu proti přesile těch, kterým je dobro a láska ukradená?" "Stejně tenhle svět nezměním" anebo " Proč bych měl mít na paměti blaho všech, když na mne taky nebere nikdo ohledy?" Nic se nedá dopředu na stoprocent odhadnout ani pojistit. Takže pokud budete postupovat čistě realisticky a pragmaticky napadne vás spousta důvodů proč do charity nejít. Z tohoto úhlu pohledu budete mít vždy pocit, že nejste tak bohatý/á abyste mohli dovolit vyhazovat peníze oknem, aniž byste měli jistotu, že na tom vyděláte (materiálně či v podobě pocitu sebeuspokojení).

Když budete vnímat peníze jako materiální věc, kterou chcete vlastnit a nejlépe se na ní i posadit, aby to bylo v bezpečí, bude vám připadat, že musíte s penězi nakládat velmi opatrně a hodně šetřit, abyste měli dost na vše, co je pro vás důležité. Když pak budete něco nakupovat, někde na pozadí vám možná probleskne strach ze ztráty a strach z nedostatku. Když si ale peníze představíte jako symbol blahobytu, který existuje všude kolem nás (například v podobě bohaté úrody, krásné trávy, hustého lesa, všudypřítomného života), přestanete mít strach z přijímání a dávání a peníze budou jako vzduch, který dýcháte, přirozeně proudící dovnitř a opět ven podle naší momentánní potřeby. Z tohoto úhlu pohledu se charita jeví jako spontánní vyjádření radosti nad blahobytem, který náš život nyní provází. Je to vyjádření vděku za život.
Čím víc budete dávat (a tím nemyslím jen materiální variantu projevu radosti) s pocitem, že je dost pro všechny, že vám dáváním neubyde, tím více budete dostávat. Budete cítit radost z toho že máte co dát a život se postará o to, aby vaše vyslaná energie padla na úrodnou půdu.


PS: Zde jsou tipy a nápady na obdarování- něco stojí penízky, něco je zadarmo:
- stoupněte si před zrcadlo a jednu minutu se na sebe usmívejte
- vánoční kolekce Unicef z e-shopu www.mojechytredite.cz, 
- bio fairtrade čokoládový adventní kalendář na tulenik.cz,
- kozu, strom, šicí stroj nebo pastelky a tužky - člověk v tísni: www.skutecny darek.cz
- jeden klik pro charitativní projekt (za milion kliknutí milion korun na charitu)

- Odkaz : http://www.stream.cz/video/529833-rozdame-milion
- Připravte ven ptáčkům mlsku na zimu
- Poděkujte vašim dětem za to že jsou


Zuzana Zábrodská-Zvěřinová

Zuzana Zábrodská-Zvěřinová, 34 let, Východní Čechy

 

 
 
 
reklama reklama