reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Naučte Vaše batole znakovat a budete překvapeni, jak moc je chytré!

publikováno: 16.01.2011   |   autor: Bc. Lenka Bečánová

S paní Romanou Pomichálkovou jsem se sešla v kavárně v Kolíně. Kontaktovala jsem ji z toho důvodu, že jsem se chtěla více dozvědět o znakování batolat a ona jako lektorka programu Baby Signs® mi mohla poskytnout informace, které jsem potřebovala. Když jsem vešla do kavárny, u stolu seděla sympatická mladá žena, matka nyní 25ti měsíčního Matyáše, který znakuje od svých 9ti měsíců.

 
 

Moje první otázka samozřejmě padla na to, co vlastně je znaková řeč pro slyšící batolata. Paní Romana mi s úsměvem odpovídá: „ Znakování učí miminka a batolata komunikovat se svým okolím a vyjadřovat gesty svoje potřeby a pocity, které momentálně prožívají, daleko dříve, než jsou schopna mluvit.“ 


Pomáhá znakování rozvíjet osobnost a inteligenci dítěte?
Výzkum, prováděný po více než dvě desetiletí, prokázal, že znakující děti mají daleko širší schopnosti komunikace. Děti jsou komunikativnější, umí se ptát, a kdo se ptá, ten se také dozví. Tím tedy znakující děti dostávají daleko více podnětů ke svému intelektuálnímu rozvoji. Více s nimi mluvíme a pomáháme jim objevit svět kolem nich. Díky znakování pak dítě otevře svůj svět Vám a budete překvapeni, jak moc jsou batolátka chytrá a co všechno vnímají, co je fascinuje. Znakování přispívá k upevnění vztahu mezi dítětem a rodiči i ostatními členy rodiny, např. sourozenci.  Z výzkumu je patrné, že program Baby Signs® (pod tímto názvem najdete vše potřebné ohledně znakování slyšících batolat), pomáhá jak dětem, tak rodičům tím, že:


- Snižuje frustraci a tím i případný vztek a agresivitu dítěte
- Umožňuje kojencům a batolatům vyjádřit své emoce (např. radost, smutek, obavy, vztek) a pocity (např. ospalost, zimu, bolest). Navíc znakování  dokážou použít nejen k označení vlastní situace, ale také k označení situace ostatních dětí, což ukazuje raný důkaz zrodu empatie
- Posiluje pozitivní emocionální vývoj dítěte
- Pomáhá rodičům (příp. pedagogům, vychovatelům) lépe reagovat na potřeby dítěte
- Pomáhá s hladším průběhem denního režimu
- Zvyšuje aktivní učení
- Povzbuzuje děti k zapojení se do komunikace s okolím daleko dříve, než se naučí mluvit
- Pomáhá dětem vytvořit si most mezi dvěma jazyky, např. při setkání dětí z různých jazykových prostředí nebo při výuce anglického jazyka na kurzech Go Kids! English

 

Co nabízí program Baby Signs® rodičům a dětem?
Program Baby Signs® je v České republice dostupný od roku 2008 a nabízí rodičům seminář, na kterém se dozví nejenom to, na jakém základě znakování stojí, ale i ostatní informace, které potřebují k tomu, aby s programem mohli začít. Princip je v tom, že rodiče ukazují dětem znaky a ony je po nějaké době opětují. Vyškolené lektorky vysvětlí rodičům, kdy je vhodné začít se znakováním, jak zvolit a učit jednotlivé znaky a jak pracovat s výukovými materiály, které obdrží a které například obsahují již konkrétní znaky. Pomohou jim s výběrem znaků do začátku tak, aby děti znaky zaujaly a měly motivaci se je učit. Součástí materiálů, které rodiče při semináři dostanou, je i DVD, při kterém se děti mohou některé znaky naučit i samy.


Program Baby Signs® nabízí také kurzy pro děti. Jednotlivé kursy mají vždy 6 lekcí a každá lekce je věnována tématu z běžného života miminek a batolátek (např. zvířátka, koupání atd.).  Kurzy jsou vedeny lektorkou, která na děti znakuje prostřednictvím medvídka BeeBo, a děti to moc baví. Rodičům také poskytne dostupné informace o znakování a naučí je, jak dětem ukazovat znaky, aby je chápaly a brzy se je naučily. Rodiče se dozví i spoustu zajímavých a užitečných informací z oblasti kognitivního a emocionálního vývoje dětí, děti si pak mohou rozvíjet své motorické dovednosti v rámci připravených her a cvičení, za doprovodu hudby a tematických písniček.


Za jak dlouho se dítě naučí znakovat?
Je individuální, za jak dlouho se dítě naučí znakovat. Záleží hodně na rodičích, kdy a jak intenzivně začnou své dítě se znakováním seznamovat.  Dá se říci, že většina dětí je schopna znaky opětovat okolo svých prvních narozenin, některé však i dříve, a jiné naopak později. Dítě si může samozřejmě znak i upravit nebo vymyslet vlastní. Náš Matyášek zažíval vrchol znakování mezi 15.-20. měsícem, to byl schopen naučit se jeden i více znaků během jednoho dne, dohromady jich pak používal okolo 60.


Je možné, aby děti používali znakování i v pozdějším věku, respektive si vytvořili s rodiči tzv. tajnou řeč?
Děti znaky spontánně opouštějí, jakmile začínají mluvit. Ale pokud jim osvěžíte paměť například tím, že znakujete s mladším sourozencem, můžou se ke znakování na čas vrátit a používat ho. Na okolí to může působit jako taková tajná řeč maminek a jejich batolat. Ale doporučuji naopak okolí do znakování zapojit, i babičky a dědové přece ocení, že se mohou s nemluvícím batoletem tak pěkně domluvit. Dá se říci, že znakování je od pradávna součástí běžného života. Znaky jsou přece i to, že maminky učí děti ukazovat „pápá, hamů, ne, ano “ a spoustu dalších přirozených znaků, které si jako první děti osvojují. Takže v podstatě jde jen o to dětem tuto zásobu znaků rozšířit.


Nemůže se stát, že děti znakováním ztrácí zájem o to, aby pak mluvily?
Dlouholetý výzkum jednoznačně prokázal, že znakování naopak děti motivuje k tomu, aby mluvily dříve a více. Děti když začnou lézt, také neztrácejí motivaci k chození. Dítě se chce vyrovnat dospělému, má v něm vzor, když slyší rodiče mluvit, chce také mluvit. Nesnižuje to tedy motivaci mluvit. Výzkumem bylo dokázáno, že dvouleté děti, které využívaly znakování, měly až tříměsíční náskok v řeči, ve věku tří let se pak vyrovnaly čtyřletým. Princip znakování je totiž v tom, že spolu s předvedením znaku vyslovíte slovo, takže na dítě nepřestáváte mluvit, ale naopak na něj mluvíte více a častěji.  Já osobně jsem pak byla překvapena tím, jak brzy byl malý Matyášek schopen pochopit koncept slova, když jsme k určitému výrazu používali synonyma, např. znakem HOTOVO reagoval na otázky „Dost? Stačí? Chceš ještě?“.   


Máte nějakou veselou příhodu s Vaším synem díky znakování?
Ale to víte, že ano, je jich víc. Ale ta, která se nám stala v létě, mě fascinovala tím, jak odlišně mohou děti vnímat svět kolem nás a jaké věci si dokážou spojit, které by nás ani nenapadli. Můj syn velice rád sleduje pohádky o krtečkovi. Jednoho dne venku letěl vrtulník a tatínek se ho zeptal, co to letí.  Ale syn začal místo oblíbeného znaku pro vrtulník předvádět znak pro krtečka! Chvíli nám trvalo, než nám došlo, co to znamená! Pak jsme si uvědomili, že v jedné povídce krteček - na malou chvíli - letí vrtulníčkem, a on tím, že vrtulník viděl, si právě vybavil tuto příhodu. Nepochyboval o tom, že vidí letět krtečka, a měl ohromnou radost, když jsme mu společně zamávali.

 

S paní Romanou jsme se rozloučili a já se pořád nemohla zbavit myšlenky, že na tom znakování opravdu něco je. Opravdu mi přijde velice zvláštní, jak se dítě s matkou mohou až tak dorozumět, i když spolu komunikují ještě před jeho narozením. Opravdu mě tato metoda komunikace s dítětem fascinuje a velice se těším, až budu znakovat se svými dětmi. Nakonec mi paní Romana prozradila oblíbené heslo lektorek, které zní: „Není dítě, které by neznakovalo, jsou pouze rodiče, kteří to vzdají než má dítě šanci se znakováním začít.“ a tím jsem se také s paní Romanou rozloučila.

 

Více informací o znakování batolat najdete na www.babysigns.cz a www.gokids.cz.

 


Bc. Lenka Bečánová

Jmenuji se Lenka Bečánová, je mi 25 let a jsem z Kutné Hory, kde jsem se narodila a také dodnes žiji.

 

 
 
 
reklama reklama