reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Děti bez rodičů v ústavech, nebo v náhradních rodinách?

publikováno: 13.10.2012   |   autor: Martina Boledovičová

Dohady o tom, zda preferovat rodinu (biologickou či náhradní) před ústavní péčí se v naší zemi vlečou a nevyhýbají se ani zákonodárcům. Stojíme na začátku dlouhé cesty ke změně. V každém případě je nejdříve třeba změnit myšlení celé společnosti a najít dostatečný počet náhradních rodičů.

 
 

Jsme jedna z mála civilizovaných zemí, kde se do kojeneckých ústavů dostávají i ty nejmenší děti, a to v počtu kolem dvou tisíc ročně. Tato situace by se nyní mohla změnit a miminka by čekala na své nové rodiče u přechodných pěstounů. Podle odborníků tak děti mají větší šanci na navázání dobré citové vazby, která je klíčová pro vývoj osobnosti.

Základní formou náhradní péče, která je řešením i pro starší děti, je péče pěstounská. Je smutným faktem, že u nás málokdo ví, co si pod pojmem pěstounství představit. Většina lidí vnímá pěstouny jako nezvykle velkou rodinu, která si možná bere víc a víc dětí pro sociální dávky. Mediálně známější jsou totiž velké rodiny. Statistika však hovoří opačně. V naší republice je přibližně 94 % pěstounských rodin, které mají v pěstounské péči pouze jedno či dvě děti. Málokdo o nich ví. V médiích se objevují spíše negativní kauzy, které nedopadly dobře. Dobré příběhy nemá potřebu nikdo prezentovat – obyčejné životy nejsou pro média tolik atraktivní, navíc pěstouni a adoptivní rodiče chtějí chránit soukromí své rodiny a dětí.

Přitom setkání s konkrétním člověkem – ať už pěstounem či dítětem – často může změnit váš názor na věc.

 


Dětem rodinu a péči

 

Veřejnost ani potenciální pěstouni nemají mnoho pozitivních informací o tématu. Proto jsme založili občanské sdružení Dětem rodinu a péči a „maminkovský“ tým nakladatelství Smart Press se hrdě přidal. Chceme vytvořit protiváhu negativním informacím a přispět tak k tomu, aby se změnil pohled na pěstouny a na děti, které vyrůstají mimo biologickou rodinu. Věříme, že poznáním obyčejných lidí a jejich životních osudů můžeme změnit vnímání a předsudky naší společnosti.

Prvním počinem sdružení je kniha Dagmar Zezulové Domov je místo, odkud tě nevyhodí… ani když vyrosteš. Je o tom, jak se z jedné běžné české rodiny stala rodina pěstounská. Díky tomu, že autorka popisuje patnáct let života své rodiny, od přijetí prvních dětí po jejich dospělost, poskytuje cenný a nezkreslený pohled na problematiku dětí žijící v dětských domovech a náhradních rodinách. Autorka svými texty ovlivnila i celou řadu jiných osudů – těch, kteří o náhradním rodičovství přemýšleli, ale i těch, kterých se téma adopce, pěstounské péče či hostitelské péče jakkoli dotýká.

 

Autorka, lékařka a pěstounka, známá na internetových diskuzích pod jménem Maceška, připravila ke druhému vydání pokračování příběhů o životě svých přijatých i biologických dětí. S velkou pokorou a laskavostí se rozhodla spolu s dětmi zveřejnit jejich osudy až do dospělosti, protože jejím přesvědčením je, že děti patří domů. První část knihy Dětství byla vydána již v roce 2006. Autorka popisuje, jak se spolu s manželem a svými dětmi rozhodli přijmout dítě z dětského domova a jak děti do rodiny postupně přicházely. Druhá část vypráví o Dospívání dětí – o období, které bývá nejtěžší kapitolou celého rodičovství. Jak proběhla puberta, jak děti dnes žijí, jak se odvíjely jejich osudy dál? Více o knize na www.smartpress.cz

 


Chcete vědět víc? Představujeme vám základní pojmy:
 

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

OSVOJENÍ = ADOPCE

Dítě má své biologické rodiče, kteří mohou mít stále rodičovskou odpovědnost za dítě

Biologičtí rodiče nežijí nebo nemají rodičovskou odpovědnost za dítě

Pěstouni nejsou zákonnými zástupci dítěte

Osvojitelé jsou zákonnými zástupci dítěte

Pěstouni dostávají od státu finanční příspěvky

Osvojitelé nepobírají žádnou odměnu a příspěvek, pouze ty dávky, které běžně náležejí rodičům

Pěstounská péče může být na dlouhou dobu nebo na přechodnou dobu

Osvojení je právně stejné jako biologické rodičovství, je „nadoživotí“

Sociální pracovník by měl navštěvovat pěstounskou rodinu a svěřené děti 2x ročně

Osvojitelé nejsou běžně v péči sociálních pracovníků

Pěstouni nemají vyživovací povinnost k dítěti

Osvojitelé mají vyživovací povinnost

 

Zdroj: www.natama.cz

 

Novelou zákona se zvyšují dávky pěstounské péče. Nejnižší odměna pěstouna se fakticky zdvojnásobuje (dnes dávka 3126 Kč, nově 8 000 Kč). Odměna pěstouna bude nově ve všech případech posuzována jako plat, což mimo jiné znamená, že pěstouni budou důchodově pojištěni.

 

Pěstounská péče

Je zvláštní formou státem garantované, řízené a kontrolované náhradní rodinné péče, která je zabezpečována ze strany státu také hmotnou podporou prostřednictvím dávek státní sociální podpory.

 

Osvojení (adopce)

Je státem garantovaná a zákonem upravená forma náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě. Osvojením získají rodiče stejná práva a povinnosti, jako by se jednalo o biologickou rodinu dítěte. Osvojit dítě může manželská dvojice nebo manžel či manželka rodiče dítěte, ve výjimečném případě i osamělá osoba.

 

Poručenská péče

Je považována za nadstavbu pěstounské péče, protože kromě stejných hmotných nároků je poručník též zákonným zástupcem dítěte namísto jeho rodičů.

 

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

Je nejvolnější formou náhradní rodinné péče; podmínkou je, že to vyžaduje zájem dítěte. Rozhodnutím soudu je třeba přesně stanovit práva a povinnosti osoby či osob, kterým bude dítě svěřeno do výchovy. Dítě lze svěřit i do společné výchovy manželům.

 

Hostitelská péče

Pojem hostitelská péče znamená, že dítěti žijícímu v ústavním zařízení může být povolen dočasný pobyt mimo ústavní zařízení i u jiných osob než u rodičů a příbuzných. Při této formě péče se zpravidla nepředpokládá možnost trvalého umístění v náhradní rodinné péči.

 

Více informací o adopci, pěstounské péči na www.nahradnirodina.cz, www.adopce.com, www.natama.cz, www.rozumacit.cz . Více informací o péči hostitelské www.detipatridomu.cz.

 

 

 


Martina Boledovičová

Je nakladatelka. Před 7 lety založila nakladatelství Smart Press.

 

 
 
 
reklama reklama