reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Hrozí naším dětem skutečně pedofilové?

publikováno: 20.01.2011   |   autor: Mgr. Daniel Štrobl

Již delší dobu rodičovská obec naší (a nejen naší) země s napětím a očekáváním sleduje případ zmizelé Aničky. Nechci zde přispívat k dalším spekulacím, co se vlastně stalo. Nevím to a i já si ze všeho nejvíce přeji, aby se Anička vrátila tam, kam patří, tedy ke svým rodičům. To o čem však chci psát, je jeden doprovodný jev, který tato kauza spustila. Tím je vyhranění postojů k lidem s pedofilní orientací.

 
 

Snad neexistuje žádná sexuální preference, která by vzbuzovala u lidí tolik odporu, hrůzy a hněvu, jako právě pedofilie. Ne, nechci v žádném případě sebeméně polemizovat o nebezpečí, jaké se v tomto druhu sexuální preference skrývá. Není pochyb o tom, že pedofilie patří mezi skupinu společensky nejvíce nebezpečných poruch sexuální preference. Na druhou stranu to, co se většinou prezentuje jako typický příklad pedofilie, bývá mnohdy spíše výjimkou. Je zde totiž nutné připomenout, že sexuálního násilí na dětech se většinou nedopouští pedofilní jedinci, ale buď příbuzní (různí strýčkové či tetičky) nebo tzv. hraničně strukturované osobnosti, jimž se dříve říkalo psychopaté. Tito lidé většinou preferují dospělé partnery, ale protože dítě je snadná oběť, volí právě je.


Ujasněme si nejprve, o co v pedofilii jde. Pedofilie je v odborném pojetí chápána jako emoční náklonnost převážně nebo výlučně vůči nedospělým chlapcům nebo dívkám. Jde tedy o „lásku k dětem", avšak nikoli mateřskou či přátelskou, ale o lásku milostnou se vším, co k tomu patří. Každý z nás, kdo již prošel pubertou a má za sebou nějaké vztahy se svými více či méně vrstevníky, ví, že dříve či později zatoužil přejít od platonického obdivování svého vytouženého protějšku k fyzickému projevu svých citů. Právě zde však narazí pedofilní jedinec na tvrdou bariéru nejen legislativních norem, ale často i svých morálních zásad. Bylo by velice hloupé představovat si pedofilně zaměřeného člověka jako uslintanou stvůru zvoucí nebohé dítě pomocí bonbonů do temnoty osamělého sklepení. Pedofilie totiž v žádném případě není charakterová vlastnost, a tudíž nijak nevypovídá o daném člověku natolik, aby jej bylo možné ihned soudit. Stejně jako v celé populaci, jsou mezi pedofilními lidmi (a nejde jen o muže) lumpové i dobráci. Ti druzí to mají v každém případě v životě velice těžké.


Představme si každý z nás situaci, kdy je nám zakázáno nejen se stýkat, ale i milovat toho, koho máme rádi, a to nikoli jen kvůli zákonům, ale též i vzhledem k našemu rozumu a morálce, jež nás od projevů citů zrazuje. Mnoho pedofilů si je dobře vědomo, že jim běžný svět milostných vztahů zůstane navždy uzavřen, a sami dobrovolně vyhledávají léčbu, neboť mají děti skutečně rádi a v žádném případě jim nechtějí ublížit. Sám jsem měl možnost se s řadou takto orientovaných lidí setkat a v konečném důsledku mi jich bylo především líto. Východisko z této pasti je složité.
Těm, kteří jsou umělecky nadaní, se může podařit svou touhu odreagovat v poezii, malířství, či literatuře, tak jak to udělal například Lewis Carroll, kdy pro svou vyvolenou, osmiletou holčičku, již zoufale miloval, napsal Alenku v říši divů. Ti ostatní nacházejí své uplatnění alespoň při práci s dětmi, kdy, ač nikdy nepřekročí meze zákona, přece se svým svěřencům věnují s maximální péčí, ohledem a v pravém slova smyslu s láskou, Konečně vždy tu bude skupina pedofilně zaměřených lidí, kteří buď nemají tak silný charakter, vůli, nebo obojí, aby své jinakosti čelili, a své fantazie převedou v činy. Teprve tehdy jde o zločin, nebo´t pedofilie trestná není, avšak pedofilní chování ano. Pak musí přijít na řadu justice (pouze a jenom justice, nikoli ulice), aby zvážila míru provinění a nařídila buď potrestání, léčbu, nebo obojí. Ruku v ruce s tímto represivním procesem však musí postupně probíhat jakési demytizování pedofilie. Jistě je chvályhodné, aby se děti s tímto rizikem, jež k jejich věku náleží, seznámily, avšak nikoli v podobě bulvárně zabarvených zpráv, ale s ohledem na realitu. Totéž platí i pro celou společnost, která občas vykazuje až fobické postoje vůči pedofilům a je ochotna „ve jménu dětí" (kolik věcí lze dělat ve jménu dětí...) zničit člověka už v okamžiku, kdy na něj padne stín podezření.


Pokud jste laskaví čtenáři dočetli až sem, jistě vás napadla otázka. „To by mě zajímalo, co by pan „tolerantní psycholog“ Štrobl dělal, pokud by se například od svých kolegů dozvěděl, že jeho dcera chodí do kroužku, který vede pedofilně orientovaný člověk“? Inu snadná otázka, těžká odpověď. Popravdě nevím, co udělám, pokud takováto situace nastane. Vím však, co bych udělat chtěl. Patrně bych zašel za tím vedoucím a řekl bych mu asi toto. „Vím, že máte tuto poruchu a také vím, jak těžký musíte mít proto život. Vážím si toho, co pro děti děláte a budete-li někdy potřebovat mou pomoc, víte, kde mě najdete. Zároveň Vás chci upozornit na toto: Jestli však zjistím, že jste se zachoval k jakémukoli dítěti jinak, než jak se na dospělého sluší a patří, rozcupuju Vás jako pitbull křečka.“


Mgr. Daniel Štrobl

Narodil jsem se v Kutné Hoře v roce 1974. Vystudoval jsem psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze a psychologii na katedře psychologie FF University Palackého v Olomouci. V letech 1996 - 1999 působil v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích.

 

 
 
 
reklama reklama