reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Čtenář předškolák

publikováno: 22.05.2011   |   autor: Mgr. Iveta Vaisová

Když jsem šla poprvé do školy, bylo mi ještě pět – narodila jsem se na podzim. Pamatuji si, že jsme museli do pedagogicko-psychologické poradny, kde jsme ono kýžené požehnání k nástupu do 1. třídy dostali.

 
 

Matně si pamatuji na úkoly, které jsem v poradně musela splnit – něco nakreslit (domeček se zahrádkou, mámu, tátu a děti), říct básničku, poznat barvy… Pak paní doktorka sáhla na poličku pro Knížku Ferdy mravence a zeptala se mě, jestli umím nějaká písmenka. Postupně jsem jí ukázala „O“, „A“, „E“, „R“, „I“… Zkrátka jsem jí předvedla, že znám celou abecedu. Cíleně mě nikdo z rodičů ani z prarodičů číst neučil. Zvládla jsem to vlastním úsilím a vlastní zvědavostí. Tu a tam jsem zaryla prstíčkem do tatínkových novin a zeptala se, co je to za písmenko. Jakmile mi to prozradil, hledala jsem další taková. A pak jsem sedávala se svou fenkou Lucinkou na podlaze a předčítala jí, jak pejsek a kočička myli podlahu a jak pekli dort… Do školy mě tehdy vzali, byla to vesnická jednotřídka, kde jsme z 12 žáků byli 4 prvňáci, a zatímco moji spolužáci se s písmenky teprve seznamovali, já si hned přečetla celý slabikář. Nemyslím si, že by mi čtenářská dovednost nějak ublížila – naopak, pan učitel mě dával ostatním za příklad, a ačkoli nás měl 4 ročníky dohromady, vždycky uměl zaměstnat i ty z nás, kteří jsme byli o kousek napřed. Mě například psaním – nácvik šikmých čar a kliček nad linku a pod linku jsem považovala (velká tiskací písmenka jsem uměla i napsat) za zbytečný.


Láska k písmenkům mi zůstala dodnes. A pomáhám k ní najít cestu i svým dětem. Především si pravidelně čteme. Nejen před spaním, ale i v průběhu dne. Velmi často se mi stává, že se pohodlně usadím se svým mnohasetstránkovým románem, ale sotva ho otevřu, přistane mi na něm pohádková knížka. A tak si čteme, ukazujeme a popisujeme obrázky. Na rozdíl ode mě mají moje děti výhodu v dostatku interaktivních knížek – obtahujeme siluety, skládáme puzzle, přiřazujeme magnetky, rozmotáváme tkaničku Aničku… Hledáme souvislosti mezi přečtenými příběhy a každodenním životem. Adámka i Terezku to velice baví. Adámek si zhruba ve dvou letech zapamatoval celou řadu log různých firem a obchodů – dokázal „přečíst“ Lidl, Coca-cola, GFP (= Gymnázium Františka Palackého), Plus, Globus, Lego… Stejně bravurně zvládl značky aut – neomylně pozná Citroën, Ford, Renault i Škodu. V současné době – v 5 letech – rozeznává také některé číslice a pár písmenek. Umí je i obtáhnout a ty jednodušší opsat. Obtahování základních tvarů v současné době trénuje i ve školce a baví ho do té míry, že s nadšením nacvičuje i doma – mnohdy mu nestačí, co najde v dětských časopisech a omalovánkách, takže tu a tam předkresluji kolečka, ovály, jedničky i dvojky.


Před několika měsíci mě ovšem zaskočila naše dvouletá Terezka, když mi neomylně ukázala písmenko „O“. No ovšem, pod stromeček měla dřevěné kostky s krtkem a abecedou. Tu a tam přišla a zeptala se, co je to. Pojmenovala jsem písmenko i obrázek. Zapamatovala si je, stejně jako o pár týdnů později další písmenka. Dnes zná „O“, „A“, „Y“, „V“ a „X“. Necháváme tomu volný průběh – ke čtení písmenek ji nenutíme, ale když mi sama přijde ukázat „tvrdý ý“, pochválím ji stejně, jako když mi předvede, jak se tkanička Anička oklepe, když vyleze z hromádky mouky, nebo když nakreslí pěkný obrázek. A když se zeptá, co je to, jednoduše jí odpovím. K ničemu ji nenutím a snažím se nebrzdit její zvídavost.


Dovednosti číst již v předškolním věku se říká hyperlexie. Takto nadaných je asi 2% - 4% dětí. Má nějaký smysl jejich nadání nějak brzdit? Myslím si, že nikoliv. To, že dítě zná písmenka, ještě zdaleka neznamená, že umí číst – to umí až tehdy, když rozezná jednotlivé hlásky a umí z nich poskládat slovo. A k tomu u řady abecedy znalých předškoláků mnohdy dochází plně v souladu s jejich věkovou inteligencí, tedy kolem 6. roku věku. Rodiče malých čtenářů mívají často obavy z toho, že se ve škole budou nudit, a tudíž budou během čtení zlobit. Ani to nemusí být pravidlem. Známý dětský psycholog prof. Zdeněk Matějček říká: „Zkušenost naznačuje, že tyto děti se nenudí ani nezlobí, jsou-li zaměstnané něčím, co je pro ně přitažlivé, zajímavé, stimulující. A najít, vymyslet, připravit pro dítě takové „učení‘, to je přece podstatou pedagogicky. Někde takové dítě předčítá ostatním pro zábavu i poučení, někde má úkoly navíc v době, kdy ostatní čtou. Psaní a kreslení jsou schopnosti s motorickou složkou, která se jen zřídka vyvíjí ve shodě s intelektovými schopnostmi – takže tady máme velké pole působnosti. Konečně, každý máme své intelektové a mimointelektové schopnosti trochu jinak „namíchané“, takže při troše pozornosti najdeme další „slabá“ místa v psychické výbavě takovéhoto předčasného čtenáře. Vždy je tady něco, čím se nemůže zase hodně „vytahovat“ a kde my můžeme nasadit svůj přiměřený „vzdělávací nátlak“. Tak tedy – žádný strach z předčasných čtenářů!“


Mgr. Iveta Vaisová

Jmenuji se Mgr. Iveta Vaisová (1971), pocházím z Podkrkonoší.Od roku 1994 působím jako učitelka českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu F. Palackého v Neratovicích. Jsem vdaná a mám dvě děti.

 

 
 
 
reklama reklama