reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Děti a hudba

publikováno: 17.11.2012   |   autor: PhDr. Eva Labusová

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru) z vlastního hudebního projevu „hrůzu“? Odpověď na všechny uvedené otázky zní jednoznačně ano. Hudbu, a zvláště zpívání, potřebují všechny děti bez rozdílu, a to pokud možno ještě dříve než se narodí, a pak i po celý čas dětství. Pokud v jejich životech hudba chybí, o něco velmi podstatného přicházejí.

 
 

 

Co se to dnes s dětmi děje?

Odborníci na dětskou duši upozorňují na narůstající psychické problémy, pedagogové naříkají na nárůst poruch školních kompetencí, všichni si všímáme podivné stagnace dětského emocionálního a sociálního vývoje. V den, kdy píši tento článek, přinesl tisk zprávu o tom, že české děti zaujímají v evropských statistikách přední místa v sebevraždách a ve zneužívání návykových látek (viz. Lidové noviny 13.11.2012, str. 4: Rekordmani v sebevraždách i alkoholu). Jak podobným informacím rozumět? A nemohlo by snad právě i více hudby v životech našich dětí pomoci podobné problémy řešit?

 

Dítě je utvářeno tím, čím ho obklopíme

Člověk se, jak známo, rodí jako nezralá bytost. V říši savců, s mláďaty schopnými samostatného života více méně od porodu, tím představujeme výjimku. Náš mozek je při příchodu na svět podoben polotovaru, jehož další způsob fungování silně směrují první životní vjemy a zkušenosti, které navíc mají tendenci přetrvávat a spoluurčovat náš příští život.

Jsou to zejména rodiče, kdo dítěti v utváření jeho konkrétních nervových spojů v mozku pomáhá. Čím dál více se ukazuje, že pro spokojenost a pocit subjektivního úspěchu našich potomků není rozhodující jen podpora fyzického zdraví, kognitivních funkcí a intelektu - které jsou dnes obvykle v centru pozornosti. Neméně důležitý je i rozvoj toho, co dává dítěti pocit jistého a stabilního zakořenění ve funkčních mezilidských vztazích včetně zdravého vztahu k sobě samému. Jinými slovy, dítě potřebuje povzbudit také v rozvoji své citovosti a prosociálnosti, a tedy ve schopnostech, po kterých s prohlubující se krizí západní společnosti sice čím dál častěji voláme, avšak v praxi z hlediska podpory zůstávají na okraji zájmů.

 

Hudba jako vzduch, který dýcháme

Milující rodiče hledají všestranný prostředek optimálního rozvoje svých dětí, a tedy něco, co by malého človíčka udržovalo při fyzickém zdraví, utvářelo ho rozumově, a zároveň ho i emočně spojovalo s jeho vlastním nitrem, s druhými lidmi, se vším, co ho obklopuje. Pokud by tento prostředek navíc v mozku rozvíjel ještě senzoricko-motorické reakce, představivost, paměť, fantazii a třeba i vůli, bylo by to přece skvělé! Ptáte se, zda podobný zázračný prostředek skutečně existuje? Ano. Od nejstarších časů. Už nejspíš tušíte. Jeho jméno je hudba. Světoznámý houslista Yehudi Menuhin o ní prohlásil, že je mateřštinou lidstva.

Bohužel autentické a kvalitní hudby v životě moderního člověka stále ubývá. Ještě před půlstoletím se běžně zpívalo doma i venku při mnoha pracovních činnostech, při společenských událostech a také při přechodových rituálech typu svateb, křtin a pohřbů. Co Čech to muzikant, říkávalo se dokonce o příslušnících našeho národa.

Dnes se zpívat stydíme a hrát povětšinou na nic neumíme. Hlavní příčinou je hudebně málo podnětné prostředí. Obklopeni nadměrnou, často nevkusnou, umělou hudební produkcí i všudypřítomným hudebním smogem, ať už z médií nebo ze zvukových kulis ve veřejném prostoru (restaurace, čekárny…), ztrácíme potřebu pokusit se o něco sami. U dětí pak souvisí zanikání přirozeného smyslu pro zpěv a hudbu nejvíc s tím, že je s touto oblastí přestalo seznamovat jejich rodinné prostředí. Selhávají hlavně maminky. Většina těch současných už dětem nezpívá.

 

Mámo, táto, zpívejte mi nebo mi to s hudbou zařiďte jinak!

Jenže, jak už bylo řečeno, děti hudbu potřebují. Jsou schopny ji vnímat ještě dřív, než se narodí. Známy jsou výsledky výzkumů prenatálních psychologů Davida Chamberlaina a Thomase Vernyho, které prokázaly, že dítě v lůně se hudbou dokáže uklidnit (nenarozené děti milují třeba Mozarta) nebo rozrušit (při hlučné agresivní hudbě stoupá jejich hladina stresového hormonu kortizolu). Po porodu miminka reagují na písně a skladby, s nimiž se seznámily v děloze - děti profesionálních muzikantů by mohly vyprávět a v hypnóze také často vyprávějí.

„Pozitivní vliv hudby na matky a jejich děti v období před i po porodu je jednoznačně prokázán. Společnost novorozeneckého lékařství podporuje iniciativy, které zprostředkovávají hudební zážitky ještě nenarozeným dětem. Každý z nás v nějaké formě hudbu potřebuje. Na počátku života lidská bytost prožívá nejdynamičtější období a jeho mozek prodělává bouřlivý rozvoj,“ vyjádřil se nedávno pro média primář olomoucké neonatologie Lumír Kantor, aby podpořil projekt České filharmonie zahájit pravidelné koncerty pro těhotné ženy a matky s malými dětmi (více na www.ceskafilharmonie.cz - Česká filharmonie pravidelně připravuje též speciální programy pro starší děti a mládež.)

 

Zpívání rozradostňuje, posiluje, spojuje

Novodobé výzkumy prozrazují následující: Zpívání prohlubuje dýchání a okysličuje organismus. Posiluje krevní oběh a harmonizuje vegetativní systém. Zlepšuje imunitu, protože propojováním melodie, rytmu a tempa synchronizuje tělesné procesy. Zvyšuje fyzickou zdatnost a napravuje chybné držení těla. Při zpěvu dále dochází k aktivizaci mozkových částí účastných při vnímání a zpracovávání emocí. Při zpěvu zažíváme uvolnění a hlubokou relaxací. Zpívání je prevencí proti depresi, protože odbourává stres - vede k vyplavování serotoninu a oxytocinu, hormonů štěstí. Zpíváme-li s někým nebo ve skupině, dochází navíc k tzv. resonančnímu fenoménu neboli k sociálnímu souznění a k podpoře schopnosti vnímat druhé a snášet se s nimi.

Pro nejmenší děti spočívá přínos zpívání také v osvojování řečových dovedností a v nenápadném přirozeném vrůstání do kulturního dědictví vlastního národa i rodiny. Mimořádná důležitost je připisována zpěvu lidových písniček, které - podobně jako pohádky - na nevědomé úrovni automaticky posilují archetypální prožívání a zprostředkovávají univerzální moudrost platnou od nejstarších dob. Muzicírování se tak jednoznačně připisuje efekt tzv. salutogeneze – základní podpory celkového zdraví a odolnosti ruku v ruce s posilováním citovosti a empatie.

 

Rodiče se ptají: Co dělat, když k hudbě sami nemáme vztah?

Tak především, nejde jen o hudbu. Muzikálnost v dětech podporujeme také říkankami, hrami s prsty, tleskáním, bubnováním, podupáváním nebo tanečními aktivitami (včetně tance s miminkem v náručí).

Nejdosažitelnější, nejpřirozenější a u malých dětí nejoblíbenější formou hudebního projevu zůstává zpěv. Hudební pedagožka Alena Tichá v knize Učíme děti zpívat (Portál 2005) píše: „Jednohlasá písnička je dětskému vnímání nejbližší, zvláště dochází-li k němu u maminky v náručí. Svůj první hudební dialog pak dítě prožívá v bezpečí a příjemném citovém souznění.“

Mimořádné je v tomto ohledu zpívání ukolébavek. Skutečně nejde o kvalitu hlasového projevu zpívajícího, nýbrž především o atmosféru chvíle, kdy ukládáme dítě ke spánku a broukáme mu do ucha jemnou melodii. Neurologové nás ujišťují, že pobrukování a zpívání působí na dítě jinak než obyčejná řeč, na rozdíl od ní uklidňuje, odbourává neklid a napětí.

Pokud máte jako rodiče problém překonat zábrany, nezbývá než zdůraznit: Jde hlavně o to prolomit bariéru vlastního studu a pocitu nezvyklosti. Jakmile to jednou zkusíte, pocítíte účinek zpěvu sami na sobě, je velmi pravděpodobné, že při každovečerním ukládání miminka postupně začnete dělat pokroky. Možná se nedopracujete k čisté melodii a školenému hlasu, ale ucítíte zvláštní uvolnění a radost ze sebepřekonání a z intimní chvíle s vaším děťátkem.

 

Autenticky, nebo z reproduktorů či sluchátek?

Hodně se diskutuje o tom, nakolik mohou být živý zpěv či hudba nahrazeny reprodukovanými. Názory se různí, ale v jednom panuje shoda: Aspoň nějaká hudba je lepší než žádná. V některých rodinách se při zvuku reprodukované hudby zpívá. Jinde se děti nechají přilákat na děj a vtip – oblíbené Hodiny zpěvu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře ledaskde téměř zlidověly. Existují i speciální CD s písničkami opakujícími jméno dítěte ve zhudebněných příbězích všedního dne a v pohádkách.
MojeChytreDite.cz doporučuje: 
http://shop.mojechytredite.cz/pisnicky-pro-deti
Svého času byla populární také řada CD Klasika před školou, původní projekt Rádia Classic FM - cyklus patnáctiminutových pořadů, které děti formou hry, aktivní spoluúčastí i poslechem na míru ušitých pohádek seznamovaly s nejznámějšími hudebními díly, pojmy z hudební teorie i se životy světových a českých skladatelů. Fantazii a činorodosti se meze nekladou, jen zkusme dbát na to, aby reprodukovaná hudba zachovala aspoň základní pravidla náročnosti a vkusu pro dětské vnímání, vhodnou hlasitost a samozřejmě i délku. Věk dětí je podstatnou okolností. Opravdu vnímat reprodukovanou hudbu vydrží malé děti jen v řádu několika minut.

 

Dopřávejme dětem se světem hudby pravidelný kontakt

Zpívejme jim sami. Vítejme prozpěvování babiček. Když hledáme pro své dítě babysittera, nestyďme se zeptat: „A umíte něco zazpívat?“

Když dítě povyroste, poohlédněme se, zda v našem okolí není dostupný dětský sbor vedený laskavým sbormistrem či sbormistryní. Vypozorujeme-li u dítěte jen špetku hudebního zájmu a nadání, zvažme výuku na hudební nástroj. Průběžné osvojování muzikálních dovedností výrazně napomáhá se žádoucím formováním osobnosti a charakteru. Je prevenci dětských depresí a patologického chování. Dítě se cvičením a hraním učí zvládat stres, překonává sebe sama. Při komorní či orchestrální hře a při sborovém zpěvu nabývá ohleduplnosti a pěstuje si smysl pro týmovou spolupráci i odpovědnost za společné dílo. Seznamujme děti s kvalitní hudbou minulosti i současnosti. Pořizujme kvalitní nahrávky pro domácí přehrávání, choďme s dětmi na koncerty.

Obklopíme-li své dítě hudbou, vkládáme do něj semínko velkolepého potenciálu, který může růst a našeho potomka všestranně obohacovat po celý jeho další život, vlastně až do pozdního stáří. Výzkumy ukazují, že pozitivní efekt zpívání a hraní působí i jako prevence pocitů osamění a degenerativních změn v mozku v seniorském věku.

 

Použité a doporučené zdroje kromě těch uvedených v textu:

http://www2.rozhlas.cz/podcast/podcast_porady.php?p_po=1971, ČRo 6, pořad Hovory o vztazích, ‎24. ‎června ‎2012: Proč potřebujeme zpívat? Host: Jiří Chvála, umělecký ředitel a sbormistr Kühnova dětského sboru

http://www.il-canto-del-mondo.de

http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/singen-gerald-huether/index.php

http://www.ecoproject.ch/Kraft_des_Singens/kraft_des_singens.html

Amadek K.: Singen als Lebenshilfe / Zur Empirie und Theorie von Alltagsbewältigung. Plädoyer für eine 'Erneuerte Kultur des Singens' , Waxmann Verlag, 2008

Slavíková M.: Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy, ZČU, Plzeň,  2003

 

 


PhDr. Eva Labusová

je publicistka a poradkyně pro oblast rodinného života a mezilidských vztahů s poradnou v Praze 8 - Kobylisích a šéfredaktorka Magazínu MojeChytreDite.cz.

 

 
 
 
reklama reklama