reklama reklama

Nejčtenější

ŽENY s.r.o.

Dovolte, abychom Vám představili projekt, který si klade za cíl podporovat české ženy. Opravdově a srdcově, ale hlavně JINAK! Projekt Katalog ŽENY s.r.o. pomůže ženám v jejich podnikání a zároveň nabídne dalším ženám možnost výdělku.

Zastavil se mi svět, abych jej mohl začít měnit

Nikdy jsem neplánoval, že jednou budu stavět dětská hřiště a ani jsem neuvažoval, že by se tomu věnovala moje společnost. Musela přijít rána osudu, den kdy se mi zastavil svět, abych se zanedlouho rozhodl, že ten svět je třeba měnit.

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

Poruchy příjmu potravy

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání tvoří základní diagnózy celého spektra poruch příjmu potravy. To zahrnuje velmi různorodé problémy, od nezvyklých stravovacích návyků až po život ohrožující chronická onemocnění. V posledních letech jich bohužel přibývá.

Děti a hudba

Potřebují děti zpívat? Naslouchat hudebnímu projevu druhých? Nebo se dokonce učit samostatné hře na hudební nástroj? Poznávat svět tónů, akordů, stupnic? Je jim to k něčemu dobré? Má vůbec cenu vnucovat zájem o zpívání a muzicírování dětem dnešní doby, které povětšinou mají (nechodí-li do hudební školy nebo zpívat do sboru)

 
 

Nechte mě chvilku..., já si to rozmyslím

publikováno: 14.01.2013   |   autor: PaedDr. Eva Váňová

To je motto metody, která akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou a přináší radost a klid do naší práce – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuerstein's Instrumental Enrichment Programs). Už jste o této metodě slyšeli?

 
 

 

Program Instrumentálního obohacování profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve školní třídě. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. že pohlíží na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.

Instrumentální obohacování se využívá:

-  u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační a podpůrný prostředek

-  při práci s jedinci se speciálními potřebami (poruchy učení a chování, Downův syndrom, Aspergerův syndrom...)

-  jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti

-  při práci s imigranty či kulturními minoritami

-  u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku

-  u seniorů ...


Program je rozčleněn do 14 souborů pracovních listů (instrumentů), ve kterých jsou řešiteli předkládány postupně stále náročnější úkoly. Práce s nimi stimuluje myšlení a zprostředkovává strategie a způsoby duševní práce.

 

Příběh z poradny:

Paĺko přichází pln obav, ale i zvědavého očekávání. Od maminky vím, že čtyřletý chlapeček je svérázný a svéhlavička, že si umí prosadit svou, že vlastně částečně ovládá některé členy rodiny, že nekreslí a že především, to byl ten pravý důvod návštěvy, dětská lékařka shledala u Paľka nerovnoměrný vývoj, který v některých výkonech hodnotila jako hluboce podprůměrný. Paĺkova maminka popisuje svého malého syna jako nadaného kluka, potvrzuje však, že v mnohých ohledech ji leká, že „to ještě nedělá a neumí“. Sociálně je Paĺko výrazně nezralý. Vyrůstá se starší sestrou v úplné rodině s velkou péčí (mimochodem sestru znám, říká mi, že brácha je „děsný“). Díky původu rodičů je vychovávaný trojjazyčně – hovoří slovensky, maďarsky a česky. „Paĺko, co bys tomu řekl, kdybychom spolu zkusili něco nakreslit tady na ten papír, pan Feuerstein nám tam připravil nějaké puntíky,“ snažím se získat malého kluka, který evidentně nebude skákat, jak budu pískat. Výsledek první hodiny nad Uspořádáním bodů z programu Feuersteinovo instrumentální obohacování Basic s Paĺkem spočívá v tom, že na chvilku bere do ruky tužku a několikrát prohlásí, že je již čas, aby odešli. Víc než žalostné! Ovšem výhrou je Paľkův souhlas, že zase přijde. Příště se nám již daří nakreslit několik čar, přespříště se domlouváme, že si rozdělíme hodinu na práci nad Uspořádáním bodů, na kreslení na tabuli a na hraní si s Igráčkem, kterému vyrábíme auta, domy, silnice… Paľko začíná kreslit, od domečků se dostáváme ke zvířátkům, autům a postavám! Žertujeme spolu. Vytvořili jsme spolu na arch papíru část města se silnicemi, přechody přes silnice, chodníky, parkem… Igráček policista dbá na pořádek, Igráček montér se stará o vše potřebné. Ovšem občas jsou ve sporu a to pak dojde na „bitku“!

 

To, co popisuji na předcházejících řádcích nepřišlo samo od sebe. Je to výsledkem systematické práce nad instrumenty = sadami pracovních listů profesora Reuvena Feuersteina, který vytvořil soubor 14 instrumentů Instrumentálního obohacování pro populaci od 8 let do nekonečna a soubor 11 instrumentů Instrumentálního obohacování Basic pro děti od 3 let do věku zhruba kolem 8 let. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvinou řešitelovy poznávací funkce, jeho schopnost projít učením v souvislostech a dají mu jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě. Za tím vším stojí hluboká víra pana profesora Feuersteina v člověka a jeho modifikovatelnost: pokud nevěříme v modifikovatelnost člověka, nemůžeme s dětmi pracovat tak, aby došlo ke změně.

 

Reuven Feuerstein se narodil v židovské komunitě v malém městě na severu Rumunska v roce 1921, vystudoval pedagogickou školu a nastoupil jako učitel a vychovatel do sběrného tábora pro sirotky nebo pro děti rodičů, kteří byli odsunuti (byla doba II. světové války). V roce 1944  emigroval do Palestiny, pozdějšího Izraele, kde se věnoval těm, kteří přežili holocaust. Ve 2. polovině 40. let vyučoval v táborech děti imigrantů ze severní Afriky.

 

Tato zkušenost, setkání s Reyem, Piagetem a dílem Vygotského jsou základem konceptu zkušenosti zprostředkovaného učení. Když dítě roste a učí se, nejde jen o přirozený proces jeho vývoje, nýbrž se jedná o interakci s dospělými lidmi, kteří slouží dítěti jako zprostředkovatelé (prvními zprostředkovateli jsou rodiče). Celý život (a stejně tak v současnosti) R. Feuerstein pracoval s lidmi s nejrůznějšími problémy (následky poranění mozku, ADHD, Downův syndrom…), s těmi, kteří byli limitováni těžkým osudem, a otevřel jim cestu do nového života.

           

Paĺko během necelých dvou let naší společné práce nad instrumenty udělal obrovský krok či skok vpřed. Samozřejmě, že posun vpřed je dán i přirozeným vývojem osobnosti. Ovšem zdaleka ne pouze tím! Dočkala jsem se malých zázraků v podobě neuvěřitelně krásných obrázků, Paľkovým zaujetím pro práci (Instrumentální obohacování posiluje zájem o práci - pamatuji se, jak na jedné už komplikované stránce mi Paĺko položil angažovanou otázku: „A co se tady stalo, co máme udělat?“), chutí učit se číslovky, písmena, počátku čtení, souhlasu pediatra se vstupem do školy a úspěšným složením přijímacích zkoušek do vyhledávané základní školy.

           

Feuersteinovo instrumentální obohacování je široce využívaným nástrojem v celém světě, v mnoha zemích podporované státními programy. Své místo začíná mít i u nás. V České republice představila veřejnosti Instrumentální obohacování doc. Věra Pokorná. V současnosti s ním pracují někteří pedagogové, psychologové, rodiče… Začíná mít podporu i státních škol (momentálně vzniklo nové tréninkové centrum této metody na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) a různých sdružení (o.s. Rytmus, Centrum Rozum).

                                                                                                           

Více na: www.ucime-se-ucit.cz

 


PaedDr. Eva Váňová

(*1962) vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1988 složila rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování chemie. Působila na Gymnáziu v Mostě a na Základní škole Brigádníků v Praze 10, kterou po šest let vedla jako ředitelka.

 

 
 
 
reklama reklama